การประเมินนี้ เป็นการคาดการณ์จากสถิติ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและคาดเคลื่อนได้ ขอให้น้อง ๆ โปรดใช้วิจารณาณในการไตร่ตรองเพื่อเป็นแนวทางในการยื่นสมัครสอบรอบ 3 หรือจะยืนยันสิทธิ์โควตาต่อไป

จำนวนผู้เข้าสอบ ทั้งหมด 1,978 คน
คะแนนเฉลี่ย วิชานิติศาสตร์ 1 (กฎหมาย) อยู่ที่ 20.35 คะแนน  ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 5.41

คะแนน วิชานิติศาสตร์ 2 (เรียงความ ย่อความ) น้อง ๆ ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนนี้ จะต้องมี คะแนนวิชานิติศาสตร์ 1 (กฎหมาย) เป็นอันดับ 800 คนแรก  โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 19.38 คะแนน  ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.51

หากวิเคราะห์จากสถิติ และคะแนนในปีก่อนๆ พอจะประเมินคะแนนสอบได้ดังนี้

โดย รวมคะแนนทั้งหมดแล้ว ทั้งวิชานิติศาสตร์ 1 นิติศาสตร์ 2 (ศูนย์รังสิต) และคะแนน GAT

คะแนนที่สอบได้

โอกาสในการติด 180 คนแรก

72 คะแนนขึ้นไป

100 %

68 – 71.9

90 – 70 %

65 – 67.9

50 – 60 %

ดังนั้น น้องๆ ที่ได้ตะแนนเกิน 72 คะแนนขึ้นไปจะมีโอกาสสอบติดสูงมากๆ หากยื่นสมัครก็จะมีโอกาสติดแน่นอน แนะนำให้ซื้อชุดนักษารอได้เลย

ส่วนน้องๆ ที่ได้ คะแนนระหว่าง 69 – 71.9 คะแนน ช่วงนี้มีสิทธิ์ได้ลุ้นค้อนข้างสูง เพราะอยู่ในช่วงที่ มีโอกาสที่คะแนนตำสุดจะอยู่ในช่วงนี้มาก จึงยังแนะนำให้ยื่นสมัครนะครับ

ส่วนน้องๆ ที่ได้ต่ำกว่า 69 – 65 คะแนน ช่วงนี้ เรียกได้ว่าโอกาส 50 – 50 นะครับ ต้องรอลุ้นว่า จะมีคนที่ได้คะแนนสูงยื่นสมัครรอบนี้ไหม เพราะบางคนอาจยื่นยันสิทธิ์และติดรอบ 1 หรือ 2 ไปก่อนหน้านั่นแล้ว จึงอาจมีโอกาสที่ทำให้คะแนนต่ำลงได้ แต่อย่างไรก็ดี น้องๆ ที่ได้คะแนนช่วงนี้ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ก็ขอให้น้องๆ ลองพิจารณาตัวเลือก อื่นประกอบให้ดีน่ะครับผม ^ ^

ท้ายนี้ ก็ขอให้น้องๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และในอนาคตต่อไป โชคดีครับ

#Law #Thammasat #สอบตรงนิติศาสตร์