เฉลยข้อสอบ TCAS รอบ 3 วิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2562

เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเฉลยข้อสอบที่เหลืออีก น้อง ๆ ที่ลงเรียนกับทาง LegendLaw สามารถ Inbox มาขอเฉลยเพิ่มเติมได้อีกนะครับ

สำหรับ น้องๆ ม. 4 – 5 ที่สนใจอยากติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  และติดไปด้วยกัน ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้ว อย่างช้าเดี่ยวอดเรียน