ค่ายติว ค่ายแนะแนว นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

ค่ายกิจกรรมของทางสถาบัน เน้นระยะสั้น วันเดียวไป-กลับ หรือค้างค้น 2 – 3 คืน เหมาะกับน้อง ๆ ต่างจังหวัด ที่เน้นติวระยะสั้น เข้มข้น มาทีเดียวคุ้มค่า และอยากพบปะหน้าตาติวเตอร์ และเมคเฟรนหาเพื่อนใหม่ ๆ

ค่ายติวรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

Singha one day camp 2023
18 มีนาคม 66

ค่ายติวโค้งสุดท้าย นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Pre niti 13
23 – 25 มีนาคม 66

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 34

Guiding law camp 34
19 มีนาคม 2566

ค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ รุ่น 6

POL SCI 6
เร็ว ๆ นี้

ค่ายติวสรุป 1 วัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

Law One Day Camp 2023
เร็ว ๆ นี้

ค่ายติวเก็บตัว 3 วัน สอบตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

Law Camp 14
เร็ว ๆ นี้