ค่ายติว ค่ายแนะแนว นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

ค่ายกิจกรรมของทางสถาบัน เน้นระยะสั้น วันเดียวไป-กลับ หรือค้างค้น 2 – 3 คืน เหมาะกับน้อง ๆ ต่างจังหวัด ที่เน้นติวระยะสั้น เข้มข้น มาทีเดียวคุ้มค่า และอยากพบปะหน้าตาติวเตอร์ และเมคเฟรนหาเพื่อนใหม่ ๆ

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 40

The road to law school #40
20 กรกฎาคม 2567

ค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ รุ่น 7

POL SCI 7
21 กรกฎาคม 2567

ค่ายติวโค้งสุดท้าย นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Pre niti 14
22 – 23 มีนาคม 2567

ค่ายติวเก็บตัว 3 วัน สอบตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

Law Camp 14
21 – 23 ตุลาคม 2566

ค่ายติวสรุป 1 วัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

Law One Day Camp 2023
13 สิงหาคม 2566

ค่ายติวรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

Singha one day camp 2023
เร็ว ๆ นี้

ค่ายจำลองสนามสอบวิชาเฉพาะ
นิติศาสตร์ ธรรมศาตร์ 67 ครั้งที่ 2

LAW TU MOCK EXAM #67 EP.2

9 – 10 มีนาคม 2567