Admission

ความรู้เกี่ยวกกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 รายละเอียดสอบเข้า

TCAS รอบ 3 สอบตรง (วิชาเฉพาะ) นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบนี้น้อง ๆ ต้องสอบวิชาเฉพาะ [...]

2023-12-12T21:47:13+07:00Admission|ปิดความเห็น บน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 รายละเอียดสอบเข้า

เฉลยข้อสอบวิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 64

เฉลยแนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2564 สอบวันที่ 6 เมษายน 2564 [...]

2021-06-06T21:51:55+07:00Admission|0 Comments

เฉลยข้อสอบวิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 63

เฉลยแนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2563 สอบวันที่ 8 มีนาคม 2563 [...]

2021-06-06T21:41:33+07:00Admission|0 Comments

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 (วิชาการให้เหตุผลเชิงรูปภาพ)

เทคนิคในการทำข้อสอบลักษณะนี้ น้อง ๆ [...]

2021-06-06T21:41:46+07:00Admission|0 Comments

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 (วิชาการให้เหตุผลเชิงตรรกะ)

[...]

2021-06-06T21:42:08+07:00Admission|0 Comments

รายละเอียด สอบเข้านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS 2

สนใจศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ต้องอ่าน !! [...]

2021-12-15T19:06:02+07:00Admission|0 Comments

หนังสือสำหรับเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ ที่ดีที่สุด

สุดยอดหนังสือ เพื่ออ่านเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ที่ดี่ที่สุด อัพเดท  และทันสมัย 100% เดี่ยวเราไปดูกันว่าทำไมหนังสือเล่นนี้ จึงดีที่สุด และควรค่าแก่การถือเป็นหนังสือหลักในการอ่านมากที่สุด [...]

2021-06-09T00:42:15+07:00Admission|0 Comments
Go to Top