คอร์สติวเพื่อสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Final Course : คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โค้งสุดท้าย

FINAL COURSE คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โค้งสุดท้าย หลักกฎหมาย วิเคราะห์โจทย์กฎหมาย ตรรกะศาสตร์ และอ่านเอาความ [...]

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (รอบ 4)

คอร์สติวเพื่อ สอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้องๆ ม. 4 - 6 โดยติวครบถ้วนทุกวิชาที่ใช้สอบ ทั้งกฎหมาย วิชาตรรกะศาสตร์ การอ่านเชิงวิพากษ์ ภาษาอังกฤษ [...]

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบ TEAM 1-63 EP.3 (รอบ 3)

คอร์สติวเพื่อ สอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้องๆ ม. 4 - 6 โดยติวครบถ้วนทุกวิชาที่ใช้สอบ ทั้งกฎหมาย วิชาตรรกะศาสตร์ การอ่านเชิงวิพากษ์ [...]

Law TU Course 2020 : คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2563 -2564

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รองรับระบบ TCAS รอบ 3 สอบตรงวิชาเฉพาะ เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจเตรียมตัวเพื่อสอบตรงโดยเฉพาะ โดยทางสถาบันได้เปิดสอน ทั้งหมด [...]

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบ Summer EP.2 (รอบ 2)

คอร์สติวเพื่อ สอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้องๆ ม. 4 - 6 โดยติวครบถ้วนทุกวิชาที่ใช้สอบ ทั้งกฎหมาย วิชาตรรกะศาสตร์ การอ่านเชิงวิพากษ์ [...]

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบ Summer EP.1-63 (รอบ 1)

คอร์สติวเพื่อ สอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้องๆ ม. 4 - 6 โดยติวครบถ้วนทุกวิชาที่ใช้สอบ ทั้งกฎหมาย วิชาตรรกะศาสตร์ การอ่านเชิงวิพากษ์ [...]

Go to Top