Uncategorized

ปฏิทิน TCAS 65 นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ปฏิทิน TCAS 65 นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีนี้ 2565 เป็นปีที่ไม่ได้ใช้คะแนน O-Net [...]

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ LIVE 65

แนะแนวนิติศาสตร์ LIVE Free 65 (ปี2)  แนะแนวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วิชาเฉพาะตามแนวข้อสอบปีล่าสุด 2565   แจกแนวข้อสอบล่าสุด ปี 2565สอนเทคนิคทำข้อสอบ [...]

Law TU Course LIVE ถ่ายทอดสด

คอร์สติวเพื่อ สอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้องๆ ม. 4 - 6 โดยติวครบถ้วนทุกวิชาที่ใช้สอบ ทั้งกฎหมาย วิชาตรรกะศาสตร์ การอ่านเชิงวิพากษ์ [...]

แนะแนวจัดอันดับ TCAS 63 รอบรับตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1. น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ 1.  เพิ่มโอกาส และประสบความสำเร็จในการจัดอันดับยื่นคะแนนสอบได้มากขึ้น [...]

สภาผู้พิชิตโดม : รายชื่อน้องสอบติดนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

สภาผู้พิชิตโดม "เหล่าผู้กล้าท้าชะตาล่าฝัน ท้ายสุดหยุดบรรจบอัศจรรย์ ทุกความฝันล้วนเกิดจากพยายาม เหล่าน้อง ๆ ที่มีความฝันเป็นลูกแม่โดม [...]

สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 รอบรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อย่างไรให้ปัง

สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 รอบรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สวัสดีครับ [...]

กำหนดการ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2562

กำหนดการ ต่าง ๆ ในการสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 [...]

เฉลยข้อสอบ TCAS รอบ 3 วิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2562

เฉลยข้อสอบ TCAS รอบ 3 วิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 [...]

Go to Top