ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ LIVE 64

แนะแนวนิติศาสตร์ LIVE 64  แนะแนวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วิชาเฉพาะตามแนวข้อสอบปีล่าสุด 2564 แจกแนวข้อสอบ ปี 2564 สอนเทคนิคทำข้อสอบ (ปีนี้ข้อสอบยากขึ้น) [...]

เฉลยข้อสอบวิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 64

เฉลยแนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2564 สอบวันที่ 6 เมษายน 2564 [...]

Law TU Course LIVE ถ่ายทอดสด

คอร์สติวเพื่อ สอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้องๆ ม. 4 - 6 โดยติวครบถ้วนทุกวิชาที่ใช้สอบ ทั้งกฎหมาย วิชาตรรกะศาสตร์ การอ่านเชิงวิพากษ์ [...]

แนะแนวจัดอันดับ TCAS 63 รอบรับตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1. น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ 1.  เพิ่มโอกาส และประสบความสำเร็จในการจัดอันดับยื่นคะแนนสอบได้มากขึ้น [...]

เฉลยข้อสอบวิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 63

เฉลยแนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2563 สอบวันที่ 8 มีนาคม 2563 [...]

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 (วิชาการให้เหตุผลเชิงรูปภาพ)

เทคนิคในการทำข้อสอบลักษณะนี้ น้อง ๆ [...]

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 (วิชาการให้เหตุผลเชิงตรรกะ)

[...]

รายละเอียด สอบเข้านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS 2

สนใจศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ต้องอ่าน !! [...]

Go to Top