Uncategorized

หัวข้อเรียงความ สอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2561

บทความนี้เป็นแนวทางการเขียนตอบข้อสอบเรียงความ ในการสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดสอบในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยทางพี่ๆ สถาบัน Legend [...]

กำหนดการสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2561

กำหนดการสอบตรง เข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วันที่รับสมัคร : 15 – 31  มกราคม 2561 [...]

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 61 โควต้า สอบตรง และ Admission Entrance

รอบการสมัคร และรอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถาบันอุดมศึกษษแบบใหม่  ตั้งปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี้ นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]