Uncategorized

กำหนดการ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2562

กำหนดการ ต่าง ๆ ในการสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 [...]

หนังสือสำหรับเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ ที่ดีที่สุด

สุดยอดหนังสือ เพื่ออ่านเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ที่ดี่ที่สุด อัพเดท  และทันสมัย 100% เดี่ยวเราไปดูกันว่าทำไมหนังสือเล่นนี้ จึงดีที่สุด และควรค่าแก่การถือเป็นหนังสือหลักในการอ่านมากที่สุด [...]

เฉลยข้อสอบ TCAS รอบ 3 วิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2562

เฉลยข้อสอบ TCAS รอบ 3 วิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 [...]

นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 รายละเอียดสอบเข้า

TCAS รอบ 3 สอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบนี้น้อง ๆ [...]

2019-03-16T00:51:30+07:00Uncategorized|ปิดความเห็น บน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 รายละเอียดสอบเข้า

หัวข้อเรียงความ สอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2561

บทความนี้เป็นแนวทางการเขียนตอบข้อสอบเรียงความ ในการสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดสอบในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยทางพี่ๆ สถาบัน Legend [...]

กำหนดการสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2561

กำหนดการสอบตรง เข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วันที่รับสมัคร : 15 – 31  มกราคม 2561 [...]

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 61 โควต้า สอบตรง และ Admission Entrance

รอบการสมัคร และรอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถาบันอุดมศึกษษแบบใหม่  ตั้งปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี้ นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]