คอร์สติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบเปิดเทอม 1-2560

คอร์สเรียนวันที่เรียนเวลาเรียนชั่วโมงจำนวนครั้งค่าเรียน
Basic Law
(รอบวันเสาร์)
27 พ.ค. - 9 ก.ย. 60
(เรียนทุกวันเสาร์)
09.00 - 12.0042 ชั่วโมง เรียน 14 ครั้งๆ ละ 3 ชม.4,500
Basic Law
(รอบวันอาทิตย์)
28 พ.ค. - 10 ก.ย. 60
(เรียนทุกวันอาทิตย์)
10.00 - 13.0042 ชั่วโมง เรียน 14 ครั้งๆ ละ 3 ชม.4,500

จองคอร์สเรียน 

ตารางเรียน

  • พฤษภาคม : วันที่ 28
  • มิถุนายน : วันที่ 2, 10, 17, 24
  • กรกฎาคม : วันที่ 1, 8, 15, 22, 29
  • สิงหาคม : วันที่ 19, 26
  • กันยายน : วันที่ 2, 9

หมายเหตุ

  • รอบเรียนเช้า และบ่ายเนื้อหาเหมือนกัน แตกต่างแค่เวลาเรียน ให้น้องๆ เลือกลงตามเวลาที่สะดวก
  • ทุกรอบ ค่าเรียนรวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว รับได้ในวันเรียน
  • ทุกรอบ แถมฟรี !! สมุด แฟ้ม และกระเป๋า Legendlaw