เฉลยข้อสอบกฎหมาย Law Camp 10

เฉลยข้อสอบกฎหมาย Law Camp 10

เฉลย ข้อสอบ First Test  Post Test และสอบเสมือนจริง ครบทั้ง 3 วัน 110 ข้อ 

เฉลย ข้อสอบ First Test วันที่ 20 ตุลาคม 2561

1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29
10 20 30

เฉลย ข้อสอบ Post Test วันที่ 21 ตุลาคม 2561

1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29
10 20 30

เฉลย ข้อสอบ เสมือนจริง วันที่ 22 ตุลาคม 2561

1 21 41
2 22 42
3 23 43
4 24 44
5 25 45
6 26 46
7 27 47
8 28 48
9 29 49
10 30 50
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40
2018-10-26T18:45:54+00:00Uncategorized|0 Comments