เฉลยข้อสอบ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

เฉลยข้อสอบ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

เฉลย ข้อสอบ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

1 21 41
2 22 42
3 23 43
4 24 44
5 25 45
6 26 46
7 27 47
8 28 48
9 29 49
10 30 50
11 31 51
12 32 ข ค 52
13 33 53
14 34 54
15 35 55
16 36 56
17 37 57
18 38 58
19 39 59
20 40 60
2018-11-04T23:33:32+00:00Uncategorized|0 Comments