สนใจศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ต้องอ่าน !!

TCAS ปี2565 นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ข้อสอบวิชาเฉพาะ รายละเอียดเป็นอย่างไรมาชมกัน

โครงการ โควตาภาคเหนือฯ หลักสูตรปกติ

หลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ 

      1. วิชาเฉพาะใช้ใน TCAS รอบ 2 โควต้าเท่านั้น  โดยน้อง ๆ ที่มีสิทธิสมัครสอบในรอบนี้ต้องมีภูมิลำเนาการศึกษาอยู่ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธาน

2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี

วิชาที่ใช้สอบ ได้แก่ 

1. วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1)

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

100 คะแนน

1.2 ทักษะการให้เหตุผล

50 คะแนน

1.3 ทักษะทางภาษา

50 คะแนน

วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มีขอบเขตเนื้อหาข้อสอบดังนี้ 

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย • กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญา  ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ทรัพย์  ครอบครัว  มรดก
• อาญาทั่วไป ภาคความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิตร่างกาย
• กฎหมายพิเศษ เช่น วิธีพิจารณาแพ่งฯ อาญา พยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
 

2.1 วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์) ได้แก่

09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตร์ 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีววิทยา

ภาคปกติรับ 25 คน ภาคพิเศษรับ 40 คน


2.2 วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์)
ได้แก่
09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 89 คณิตศาสตร์ 2 , 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาคปกติรับ 25 คน ภาคพิเศษรับ 40 คน

จำนวนรับรวม 4 โครงการ

0 คน

กำหนดการสมัคร TCAS รอบ 2

1. ลงทะเบียน MyTCAS ของ ทปอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ MyTcas คลิก

2. รอบ 2 โควต้านี้จะเป็นระบบสมัครก่อน รู้คะแนนทีหลัง โดยมีกำหนดการสมัครสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ในวันที่ 14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก

3. GAT/PAT สมัครสอบ 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 วันสอบ 12 – 15 มีนาคม 2565

4. วิชาสามัญ นี้จะเปิดรับสมัครสอบวันที่ 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดสอบในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565

แนะนำคอร์สติวสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

     ติวครบทุกวิชาเฉพาะที่ใช้สอบ 100 คะแนนเต็ม เรียนสนุกเข้าใจง่าย หนังสือเรียนแบบ Infographic

ลูกศิษย์ Leegndlaw ที่สอบติดปีที่ผ่านมา

VDO ตัวอย่างการสอน

คอร์สติวกฎหมายพื้นฐาน

• ตัวเข้มความรู้กฎหมายทั่วไป ระบบกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา

• ให้น้อง ๆ มีพื้นฐานทางด้านกฎหมายที่ดี เข้าใจระบบ และวิธีคิดของกฎหมาย สามารถต่อยอดการเรียนในระดับสูงต่อไปได้ 

หลักสูตร : 40 + ชั่วโมง

ค่าเรียน : 5,900 บาท
พิเศษ !! รอบ Online ค่าเรียนเพียง 4,900 บาท 

คอร์สตะลุยโจทย์กฎหมาย

• ตัวเข้มโจทย์ข้อสอบกฎหมายต่าง ๆ ทั้งส่วนความจำ และการให้เหตุผลทางกฎหมาย

• น้อง ๆ จะได้ความคุ้นเคยในการทำข้อสอบกฎหมาย ทำให้ทำสอบจริงได้รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งได้ฝึกทำข้อสอบกฎหมายการให้เหตุผลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน   

หลักสูตร : 30 ชั่วโมง

ค่าเรียน : 5,900 บาท
พิเศษ !! รอบ Online ค่าเรียนเพียง 4,900 บาท 

คอร์สกฎหมายพิเศษ

ตัวเข้มกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ที่มักออกข้อสอบ เช่น รัฐธรรมนูญ ระบบศาล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่น่าออกสอบ

• น้อง ๆ จะได้เรียนรู้กฎหมายพิเศษกว่า 10 ฉบับ ที่มีความยาก แต่ได้สรุป และย่อยมาให้เรียนรู้อย่างง่ายดาย 

หลักสูตร : 15 ชั่วโมง

ค่าเรียน : 2,900 บาท
พิเศษ !! รอบ Online ค่าเรียนเพียง 2,600 บาท 

พิเศษ สมัครเรียน

สมัครเรียนทั้ง 3 คอร์ส ในรูปแบบ Online ค่าเรียนปกติ 12,400 บาท ลดพิเศษทันที 40 % เหลือ 7,900 บาท (ลดไป 4,500บาท)

• พิเศษ !!  พร้อมเข้ากลุ่ม LINE ติวและแนะนำการเตรียมตัวแบบ VIP มีติวเตอร์ส่วนตัวคอยแนะนำตลอดการเตรียมตัว

โปรโมชั่นสมัครครบ 3 คอร์ส

• น้อง ๆ จะได้หนังสือเรียนครบถ้วนทั้ง 3 คอร์ส แถมฟรี Lecture book 1 เล่ม และแฟ้ม 1 เล่ม

ขั้นตอนการสมัครเรียน ง่าย ๆ แค่ 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน

คลิก !! เพื่อสมัครเรียนทันที

ขั้นตอนที่ 2 โอนเงิน และแจ้งโอน

คลิก !! เพื่อแจ้งโอนเงิน

เมื่อแจ้งโอนเงินแล้ว ทางสถาบันจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรายละเอียด และวิธีการเข้าเรียนต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 083-421-9998 ใช้เบอร์ Add Line ได้เลย