ปฏิทิน TCAS 65 นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ปีนี้ 2565 เป็นปีที่ไม่ได้ใช้คะแนน O-Net ทำให้การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง คือ ยกเลิกรอบ 3.2 หรือ Admission 2

นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รอบ 2 Quota

– ใช้วิชาเฉพาะ 70% + GAT 30%

– สำหรับน้อง ๆ ศึกษาในโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 20 จังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือ (เด็กซิ่วไม่ได้)

1. วันสมัครสอบ

วิชา GAT วันที่ 15 – 28 ธ.ค. 64 ที่เว็บ Mytcas.com

วิชาเฉพาะ วันที่ 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 65 ที่เว็บ tuadmissions.in.th

รอบโควตา วันที่ 12 ก.พ. – 31 มี.ค. 65

2. วันสอบ

วิชา GAT วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 08.30 – 11.30 น.

วิชาเฉพาะ ปี 65 รอมหาวิทยาลัยกำหนด (คาดการณ์ว่าน่าจะช่วง 26 – 27 มี.ค. 65)

3. วันประกาศผล

– ประกาศ คะแนน GAT วันที่ 18 เม.ษ. 65

– ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 เม.ษ. 65

– ยืนยันสิทธิ์ 4 – 5 พ.ค. 65

– สละสิทธิ์ 6 พ.ค. 65 (กรณีอยากไปลุ้นรอบ 3)

นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รอบ 3 Admission

นิติศาสตร์ใช้ 1. วิชาเฉพาะ 70% + GAT 30% หรือ 2. GAT 70% + PAT1 30% หรือ 3. GAT 70% + PAT7 30%

– รัฐศาสตร์ใช้ 1.วิชาเฉพาะ 70 % + GAT 30 % หรือ 2. PAT 1 20 % + วิชาสามัญสังคม 25 % อังกฤษ 25 % หรือ 3. PAT 7 (ยกเว้นบาลี /เกาหลี) 20 % + วิชาสามัญสังคม 25 % อังกฤษ 25 %

– น้อง ๆ ทุกคนมีสิทธิสมัคร (เด็กซิ่วไม่ได้)

1. วันสมัครสอบ

วิชา GAT วันที่ 15 – 28 ธ.ค. 64 ที่เว็บ Mytcas.com

วิชาเฉพาะ วันที่ 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 65 ที่เว็บ tuadmissions.in.th

2. วันสอบ

วิชา GAT วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 08.30 – 11.30 น.

วิชาเฉพาะ ปี 65 รอมหาวิทยาลัยกำหนด (คาดการณ์ว่าน่าจะช่วง 26 – 27 มี.ค. 65)

3. วันประกาศผล

สมัครยื่นจัด 10 อันดับ วันที่ 2 – 10 พ.ค. 65

ประกาศผล ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 65

ประกาศผล ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ วันที่ 18 – 19 พ.ค. 65

ปีนี้ไม่มี O-net สอบตรงคนสอบมากขึ้น แนวข้อสอบก็เปลี่ยนไปยากขึ้นกว่าปีก่อนมาก

พี่มีตัวช่วย การันตีตรงแนวข้อสอบมากที่สุดกับคอร์สติวสอบตรง จิ้มเบา ๆ ที่นี่