Law TU Course 2018 : คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2561

   คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รองรับระบบ TCAS รอบ 3 สอบตรงร่วมกัน เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจเตรียมตัวเพื่อสอบตรงโดยเฉพาะ โดยทางสถาบันได้เปิดสอน ทั้งหมด 4 รอบด้วยกันในปี 2561-2562 ได้แก่

  1. รอบที่ 1  :  มีนาคม – เมษายน 2562 (เร็วๆ นี้)
  2. รอบที่ 2  :  เมษายน – พฤษภาคม 2562 (เร็วๆ นี้)
  3. รอบที่ 3  :  2มิถุนายน – สิงหาคม 2562 (เร็วๆ นี้)
  4. รอบที่ 4  :  2 – 18 ตุลาคม 2561
  5. รอบสุดท้าย : 24 พฤศจิกายน 2561 – 9 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
Summer รอบที่ 1
19 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
Summer รอบที่ 2
19 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เปิดเทอม 1 (รอบที่ 3)
2 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2561

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รอบปิดเทอมตุลาคม (รอบที่ 4)
2 – 18 ตุลาคม 2561

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รอบโค้งสุดท้าย (รอบสุดท้าย)
24 พฤศจิกายน 2561 – 9 กุมภาพันธ์ 2562

2018-09-29T15:42:22+00:00Law TU Course|0 Comments