คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รองรับระบบ TCAS รอบ 3 สอบตรงวิชาเฉพาะ เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจเตรียมตัวเพื่อสอบตรงโดยเฉพาะ โดยทางสถาบันได้เปิดสอน ทั้งหมด 4 รอบด้วยกันในปี 2562-2563 ได้แก่

  1. รอบที่ 1 (EP.1) :  18 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 (ปิดรับสมัคร)
  2. รอบที่ 2 (EP.2) :  19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562 (เปิดรับสมัคร)
  3. รอบที่ 3 (EP.3) :  1 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2562 (เปิดรับสมัคร)
  4. รอบที่ 4 (EP.4) :  1 – 17 ตุลาคม 2562 (เปิดรับสมัคร)
  5. รอบสุดท้าย (Final Course) : 16 พฤศจิกายน 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 (ยังไม่เปิดรับสมัคร)

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
Summer EP.1
18 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
Summer EP.2
19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เปิดเทอม 1 EP.3
1 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2562

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รอบปิดเทอมตุลาคม EP.4
1 – 17 ตุลาคม 2562

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รอบโค้งสุดท้าย (รอบสุดท้าย)
16 พฤศจิกายน 2562 – 8 กุมภาพันธ์ 2563