คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รองรับระบบ TCAS รอบ 3 สอบตรงวิชาเฉพาะ เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจเตรียมตัวเพื่อสอบตรงโดยเฉพาะ โดยทางสถาบันได้เปิดสอน ทั้งหมด 4 รอบด้วยกันในปี 2563-2564 ได้แก่

  1. รอบที่ 1 (EP.1) : 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 (เปิดสมัครแล้ว)
  2. รอบที่ 2 (EP.2) : 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 (เปิดสมัครแล้ว)
  3. รอบที่ 3 (EP.3) : 6 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 2563 (เปิดสมัครแล้ว)
  4. รอบที่ 4 (EP.4) : 3 – 20 ตุลาคม 2563 (เปิดสมัครแล้ว)
  5. รอบสุดท้าย (Final Course) : 16 พฤศจิกายน 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 (เปิดรับสมัคร)

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Summer EP.1
16 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Summer EP.2
20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Term 1 EP.3
6 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 2563

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

TULA EP.4
3 – 20 ตุลาคม 2563

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รอบโค้งสุดท้าย (รอบสุดท้าย)
16 พฤศจิกายน 2562 – 8 กุมภาพันธ์ 2563