คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รองรับระบบ TCAS รอบ 3 สอบตรงวิชาเฉพาะ เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจเตรียมตัวเพื่อสอบตรงโดยเฉพาะ โดยทางสถาบันได้เปิดสอน ทั้งหมด 4 รอบด้วยกันในปี 2566-2567 ได้แก่

  1. รอบที่ 1 (EP.1) : 3 – 8 เมษายน 2567 (เปิดสมัคร)
  2. รอบที่ 2 (EP.2) : 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 (เปิดสมัคร)
  3. รอบที่ 3 (EP.3) : 6 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2567 (ปิดสมัคร)
  4. รอบที่ 4 (EP.4) : 8 – 16 ตุลาคม 2567 (ปิดสมัคร)
  5. รอบสุดท้าย (Final Course) : 13 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดสมัคร)

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Summer EP.1
3 – 11 เมษายน 67

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Summer EP.2
28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 67

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

EP.3 รอบเรียนทุกเสาร์
6 ก.ค. – 14 ก.ย. 67

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

EP.4 ปิดเทอมตุลา
8 – 16 ตุลาคม 67

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รอบ ONLINE
เรียนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัด

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

FINAL COURSE 67 รอบสุดท้าย
13 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2567

คอร์สติวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รอบ ONLINE
เรียนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัด