เฉลยแนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2564

สอบวันที่ 6 เมษายน 2564

ข้อนี้ น้อง ๆ ต้องสังเกตหลักกฎหมายให้ดี ๆ ครับ
หลักกฎหมาย ข้อ ก. ระบุว่า ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของ ผู้อื่น แต่หลักกฎหมายข้อ ข. ไม่ได้ระบุคำว่า ผู้อื่น ไว้ เหมือนกับหลักกฎหมาย ข้อ ก. (หลักการทำข้อสอบคือ ยึดตามหลักกฎหมายที่ข้อสอบให้มา ไม่อิงตามหลักกฎหมายจริง)

ดังนั้น การที่นายโหน่งเผาหญ้าที่สนามหน้าบ้านตนเองและไม่ดูแลให้ดีปล่อยให้ลามไหม้บ้านของตนเอง จึงไม่มีความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์ ตามหลักกฎหมาย ก. เพราะเป็นบ้านของตนเอง ไม่ใช่ของผู้อื่น

แต่มีความผิดทำให้เสียทรัพย์ได้ เนื่องจากหลักกฎหมาย ข. ไม่ได้ระบุคำว่า “ผู้อื่น” เหมือนกับหลักกฎหมาย ก. ดังนั้น เมื่อวินิจฉัย ข้อเท็จจริงกับหลักกฎหมายแล้ว ก็ครบองค์ประกอบทุกอย่างอันได้แก่
1. ผู้ใด = นายโหน่ง

2. ทำให้เสียหาย = ไฟไหม้

3.
ซึ่งทรัพย์ = บ้าน

และแม้นายโหน่งจะไม่มีเจตนาแต่หลักกฎหมายข้อ ค. ก็ระบุให้ประมาทเป็นความผิด ตามหลักกฎหมายข้อ ก. และ ข. ได้

จึงทำให้คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 3.

น้อง ๆ คนไหนสนใจติวสอบตรง เข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ในปี 65 พี่ขอฝากสถาบันเล็ก ๆ อย่าง Legendlaw ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้อง ๆ ด้วยนะครับ การันตีติวเตอร์เก็บข้อสอบด้วยตนเอง น้อง ๆ จะได้แนวข้อสอบที่ตรงแนวที่สุดในประเทศไทย อย่าหาว่าขี้โม้เลย 55+