เฉลยแนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2563

สอบวันที่ 8 มีนาคม 2563

ข้อนี้ หลักกฎหมายที่สำคัญ คือ หลักกฎหมายข้อที่ 3 ที่ทำให้ความเป็นเจ้าของในล็อตเตอรี่นั่นโอนไปยังนายวันผู้ซื้อแล้วตั้งแต่ขณะที่นายวันและนายทู มีคำเสนอซื้อและสนองขายต้องตรงกัน

ดังนั้น การที่นายวันหยิบล็อตเตอรี่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้ว จึงไม่ได้เป็นการเอาของผู้อื่นไป อีกทั้งไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง เพราะนายวันไม่ได้มีการพูดหลอกลวงนายทูแต่อย่างใด เพราะนายทูเป็นคนบอกให้หยิบไปเอง

คำตอบข้อนี้จึงตอบ ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง