จอง

ขั้นตอน 1

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน

จ่าย

ขั้นตอน 2 

โอนค่าสวัสดิการค่ายมาทางบัญชีธนาคารของค่าย

1. SCAN QR SCB เดอะ รีเจนท์ลอว์

2. พร้อมเพย์ 083-421-9998 (ณัฐวรรธน์)

แจ้ง

ขั้นตอน 3

แจ้งโอนการชำระค่าเรียน เพื่อทำการตรวจสอบ และเชิญเข้ากลุ่ม Line คอร์สต่อไป

จอง

ขั้นตอน 1

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน

จ่าย

ขั้นตอน 2 

โอนค่าสวัสดิการค่ายมาทางบัญชีธนาคารของค่าย

1. SCAN QR SCB เดอะ รีเจนท์ลอว์

2. พร้อมเพย์ 083-421-9998 (ณัฐวรรธน์)

แจ้ง

ขั้นตอน 3

แจ้งโอนการชำระค่าเรียน เพื่อทำการตรวจสอบ และเชิญเข้ากลุ่ม Line คอร์สต่อไป