กำหนดการ ต่าง ๆ ในการสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 ประจำปี 2562 ตั้งแต่ประกาศผลคะแนนจนถึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

– ประกาศผลคะแนนสอบ –

ทาง tuadmissions

11 เมษายน 2562

– ยื่นคะแนนแบบเรียงลำดับ TCAS รอบ 3 –

ทาง mytcas

17 – 29 เมษายน 2562

– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ –

ทาง law.tu.ac.th

9 พฤษภาคม 2562

– สอบสัมภาษณ์ –

12 พฤษภาคม 2562

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา –

ทาง mytcas

17 พฤษภาคม 2562

น้อง ๆ ที่ทราบคะแนนสอบแล้ววันที่ 11 เมษายน 2562 สามารถแจ้งคะแนนให้ทางสถาบัน LegendLaw วิเคราะห์และช่วยจัดลำดับได้

  • "ค่ายติวสรุป 2 วัน ที่จะทำให้น้องๆ เหมือนอ่านหนังสือเองมา 2 ปี"     [...]