กำหนดการสอบตรง เข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วันที่รับสมัคร : 15 – 31  มกราคม 2561

สมัครได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/register/

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ และแผนผังที่นั่งสอบ : 1 มีนาคม 2561

วัน เวลาสอบ : 11 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 – 10.30 น. รหัสวิชา 0101 นิติศาสตร์ 1 (วิชากฎหมาย ปรนัย)

เวลา 10.30 – 12.30 น. รหัสวิชา 0102  นิติศาสตร์ 2  (เรียงความ ย่อความ อัตนัย-ข้อเขียน) เรียนศูนย์รังสิต

เวลา 13.30 – 15.30 น. รหัสวิชา 0103 นิติศาสตร์ 2  (เรียงความ ย่อความ อัตนัย-ข้อเขียน) เรียนศูนย์ลำปาง

หากน้องๆ ที่จะเรียนที่ศูนย์รังสิต ก็ลงสอบเฉพาะรหัสวิชา 0101 และ 0102 เป็นเงินค่าสมัคร 600 บาท (วิชาละ 300)

วันประกาศผลคะแนน : 4 พฤษภาคม 2561

#สอบตรง #นิติศาสตร์ #ธรรมศาสตร์

————————
สำหรับน้องๆ ม.4-5 อยากเตรียมตัวสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ในปี 2562
คอร์สติวสอบตรง รอบ Summer 61 เปิดรับสมัครแล้ว
ดูรายละเอียดได้ทาง
https://goo.gl/W1sLN7