1. น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้

1.  เพิ่มโอกาส และประสบความสำเร็จในการจัดอันดับยื่นคะแนนสอบได้มากขึ้น

2. วางแผนชีวิต เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยทั้งรัฐ และเอกชน ได้ดียิ่งขึ้น

2. เงื่อนไขร่วมกิจกรรม

1. เป็นนักเรียน ม.6 ที่มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 63

2. ให้น้อง ๆ แคปรูปหน้าจอคะแนนของตัวเองพร้อม ชื่อ นามสกุลให้ชัดเจน

น้อง ๆ ที่ไม่มี คลิกที่นี่ เพื่อ Login ดูคะแนน

3. วิธีร่วมกิจกรรม

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ คลิกที่นี่

2. เมื่อกรอกตามข้อ 1 แล้วขอเข้ากลุ่ม Facebook แล้วรออนุมัติจาก Admin คลิกที่นี่ เพื่อขอเข้ากลุ่ม

4. รายละเอียดกิจกรรม

LIVE สด วันที่ 15 เมษายน เวลา 19.00 น. ผ่านทางกลุ่ม Facebook ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีการบันทึกไว้ ดังนั้นน้อง ๆ ต้องจัดเวลามาชมให้ทันนะครับ

กำหนดคร่าว ๆ คือ LIVE ประมาณ 30 – 60 นาทีครับ

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ผ่านแชท Page Legendlaw

https://www.facebook.com/legendlaw