ประวัติ และผลงานของติวเตอร์วิชานิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในการสอบตรง เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

 • นาย ไตรภพ สีแก้วนิตย์ (พี่แมค)

มัธยมศึกษา

 • โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

สำเร็จการศึกษา

 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นบ.)

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่

 • คณะนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา)
 • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติที่น่าสนใจ

 • เจ้าของสถิติชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 32 รายการ
 • เคยศึกษาดูงานประเทศ อิตาลี สเปน โปตุเกส (ทุนรัฐบาล)
 • ผู้ก่อตั้งและติวเตอร์ สถาบัน LegendLaw
 • ยุวชนประชาธิปไตยรุ่น 1/49
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
 • ติวน้องๆ สอบติดมากกว่า 300 คน

“สวัสดีครับ พี่ชื่อเล่นว่า Mac น่ะครับ พี่เองเริ่มเรียนกฎหมายมาตั้งแต่ ม.1 โดยมีอาจารย์ที่โรงเรียนเป็นผู้ชักชวน เข้าทีมกฎหมายโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเพื่อติวกฎหมาย ไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายตามที่ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 6 ปีในมัธยม พี่เองต้องติวกฎหมายวันละไม่ต่ำกว่า 4 – 5 ชั่วโมงต่อวัน เป็นแบบนี้ตลอดระยะเวลา 6 ปี และได้เข้าแข่งขันจนได้รางวัลมากที่สุด ในประเทศไทย ทั้งสิ้น 32 รายการจากประสบการณ์ในการแข่งขันตลอดระยะเวลา 6 ปี ความกดดัน การใช้ไหวพริบ และเทคนิคต่างๆพี่ได้สรุปรวบรวม เพื่อถ่ายทอดให้แก่น้องๆอย่างเต็มที่ เพื่อความฝันและอนาคตของน้องๆทุกคน “

ไตรภพ สีแก้วนิตย์ (P'Mac)

ประวัติผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย