สอบติดมากที่สุด

เปอร์เซ็นสอบติดเฉลี่ยกว่า 50 % ของจำนวนน้องๆ ที่เรียนในแต่ละปี เพราะเราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

 • ปีการศึกษา 2551 ผู้เรียน 1 คน สอบติด 1 คน คิดเป็น 100 %
 • ปีการศึกษา 2552 ผู้เรียน 8 คน สอบติด 7 คน คิดเป็น 87 %
 • ปีการศึกษา 2553 ผู้เรียน 20 คน สอบติด 13 คน คิดเป็น 65 %
 • ปีการศึกษา 2554 ผู้เรียน 25 คน สอบติด 16 คน คิดเป็น 64 %
 • ปีการศึกษา 2555 ผู้เรียน 39 คน สอบติด 25 คน คิดเป็น 64 %
 • ปีการศึกษา 2556 ผู้เรียน 40 คน สอบติด 22 คน คิดเป็น 55 %
 • ปีการศึกษา 2557 ผู้เรียน 45 คน สอบติด 27 คน คิดเป็น 60 %
 • ปีการศึกษา 2558 ผู้เรียน 50 คน สอบติด 31 คน คิดเป็น 62 %
 • ปีการศึกษา 2559 ผู้เรียน 56 คน สอบติด 32 คน คิดเป็น 57 %

มากกว่าสถาบันทั่วไป ที่มีผู้สอบติดหลักร้อย แต่เฉลี่ยเปอร์เซ็นแล้ว 10 – 20% เพราะรับจำนวนผู้เรียนไม่จำกัด

เรียนกลุ่มเล็ก

จำกัดผู้เรียนต่อรอบไม่เกิน 20 คนต่อรอบเพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และเราสามารถดูแลน้องๆ อย่างทั่วถึงทุกคน

 1. ติวเตอร์สามารถดูแลซักถามน้องๆ ได้ทุกคน
 2. พี่ๆ สามารถให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ ได้เป็นรายบุคคล
 3. น้องๆ เข้าถึงได้ง่าย มีปัญหาสงสัย ซักถามได้ตลอดเวลา
 4. เป็นกันเอง อบอุ่น บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลาย
 5. มาคนเดียวก็เรียนได้

ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี

เรามีประสบการณ์การสอนสอบตรงนิติศาสตร์ มาตั้งแต่ปี 2549 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้วเราจึงการันตี คุณภาพ และประสบการณ์

 • เปิดสอนตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี
 • เรามีประสบการณ์ วิธีการเทคนิคในการเตรียมตัวสอบที่เหมาะสมกับน้องๆ เป็นรายบุคคล
 • เรามีแนวข้อสอบที่ตามเก็บจากสนามสอบย้อนหลังกว่า 10 ปี

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

เราเน้นการเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน เพราะเราเชื่อว่าความสนุก คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

นอกจากวิชาการที่น้องๆ จะได้เรียนอย่างเข้มข้นแล้ว สิ่งสำคัญที่หาจากสถาบันอื่นไม่ได้ คือ ความสนุกสนาน เฮฮา เป็นกันเอง เพราะสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของติวเตอร์ หากน้องๆ ไม่เชื่อลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง เรียนไม่สนุกยินดีคืนเงิน ^ ^

เรียนรู้ด้วยกิจกรรม

เราคือ สถาบันเดียวที่มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพราะความรู้ไม่ได้อยู่เพียงแต่ในห้องเรียน และกิจกรรมจะทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สนุกสนานไปกับวิชาการโดยไม่เบื่อเลย

เราเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่มีการจัดติวในรูปแบบค่าย เพราะ น้องๆ จะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เสมือนหนึ่งนักกีฬาเก็บตัว อีกทั้ง น้องๆ จะได้อยู่ในสังคมของการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้น้องๆ รู้สึกตื่นตัว ขยัน แบบสร้างสรรค์ ไม่ต้องกดดันแต่อย่างใด

น้องๆ จะได้มากกว่าความรู้

นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่น้องๆ จะได้รับแล้ว สิ่งที่น้องๆ จะได้มากกว่าความรู้และหาที่ไหนไม่ได้ก็คือ เพื่อน มิตรภาพ และประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่รู้ลืม

เพื่อน มิตรภาพ และประสบการณ์ดีๆ จะเป็นผลพลอยได้ ที่คุ้มค่า ไม่สามารถหาสิ่งใดเทียบได้ หลายรุ่น ที่น้องๆ ได้พบเพื่อนใหม่ ที่มีความฝันเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน และเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนประสบความสำเร็จอย่างที่ฝันไว้